Bankkreditprocess

Hur du kan få bankkredit i Turkiet

Villkor för kreditprocess

Utländska individer som vill investera i Turkiet kanske vill göra sina investeringar genom att ta lån. I detta sammanhang, medan banker i Turkiet tidigare hade svårt att låna ut till utländska medborgare, erbjuder de idag lån mycket lättare. Framför allt har det blivit mycket lättare att attrahera lån inom ramen för regeringens policy att stödja utländska investeringar nyligen.

Det är möjligt att stöta på många utländska individer som bor i Turkiet nyligen. Särskilt den senaste utvecklingen och de ekonomiska förhållandena i Turkiet uppmuntrar utländska investeringar att göras mycket mer. Vid det här laget kan man konstatera att fastighetsinvesteringar har blivit mycket mer efterfrågade. Antalet personer som vill köpa fastigheter genom kredit är också ganska högt. Låt oss nu undersöka processen och villkoren för att köpa ett hus med ett lån tillsammans.

Villkor för kreditansökan för utlänningar

Om utländska medborgare är bosatta i Turkiet måste de lämna in sina uppehållstillstånd och arbetstillstånd till banken för att få lån. Banker kräver vanligtvis 12/24 månaders uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Enbart arbetstillstånd eller uppehållstillstånd kanske inte räcker för att utlänningar ska ansöka om lån. I det här fallet kan banker också kräva borgensmän från investerare. Banker begär garanter från turkiska medborgare vid eventuell utvisning från Turkiet. Om en ansökan görs om att köpa en fastighet är det en viktig detalj att presentera lagfarten på fastigheten, el- och vattenräkningar till banken.

Dokument som visar tremånadersinkomsten för utlänningar som arbetar i Turkiet, såsom lönebesked, är bland de dokument som banken begärt ut. Inom ramen för detta villkor är det inte möjligt för arbetslösa individer att ta lån. För att dessa personer ska kunna ta lån kan det dock krävas att de lämnar bankkontorörelser som visar deras inkomst i det egna landet. Förutom allt detta måste passet och fotokopian av passet lämnas in till bankerna tillsammans med ansökningsblanketten.

Handlingar som begärs för bostadslån

Utlänningar kan ansöka om bostadslån när de vill investera i Turkiet. Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att öppna ett konto i banken där de vill ta ett lån. Följande dokument krävs för att ansöka om ett bostadslån.

  • originalpass
  • kopia av pass
  • Lagfart på den fastighet som ska köpas
  • En borgensman och kontantgaranti bosatt i Turkiet och en turkisk medborgare
  • inkomstbevis
  • Arbets- eller uppehållstillståndshandling
  • Garanti

Dessa dokument varierar från bank till bank. Därför kan olika banker begära olika dokument. Innan du ansöker om ett lån bör ansökningshandlingarna bekräftas genom att granska de relevanta bankernas webbplatser.

Stadier av att köpa ett hem med kredit

Om du vill investera i Turkiet med ett lån måste du genomföra några steg. Låt oss nu undersöka dessa stadier tillsammans.

Hitta det bästa lånealternativet

När du bestämmer dig för att köpa ett hus för att investera i Turkiet måste du hitta rätt bank och lånealternativ för lånealternativet. Du bör göra en detaljerad forskning om detta. Men du kan också välja fastighetskonsulter som gör research åt dig och vägleder dig i detta avseende. Du kan få det mest lämpliga bostadslånet för din budget och betalningsplan genom oss. Genom att jämföra bankernas bostadslånealternativ kan du välja det som erbjuder det enklaste betalningsalternativet.

Preliminär utvärderingsprocess

När du har hittat det mest lämpliga bostadslånet för dig kan du dra nytta av bankernas snabba transaktionsalternativ för att utföra låneprocessen. Du kan snabbt beräkna avbetalningsbeloppet och räntan efter den löptid du begär genom att ange de uppgifter och de uppgifter som efterfrågas av dig. I detta skede efterfrågas detaljer som månadsinkomst, kreditvärdighet och hur mycket kredit som ska användas. På så sätt kan du få detaljerad information om lånet med den preliminära utvärderingen.

Expertis Transaktioner

Efter att ditt lån är godkänt påbörjas en värderingsprocess för att beräkna värdet på huset du vill ha. Värdet på huset du gillar bestäms av värderingen och du kan använda ett lån för 80% av detta värde. 20% av husets värde ska sättas in i förskott på banken.

Komplettering av dokument för låneansökan

Ovan nämnda handlingar och i förekommande fall andra handlingar som banken begärt ska vara fullständigt förberedda och lämnas till banken. Annars kan ett positivt utfall av låneprocessen inte förväntas.

Godkännande av kreditansökan

Efter de ovan nämnda stegen och den fullständiga inlämningen av dokumenten börjar processen för lånegodkännande. Banken granskar de inlämnade handlingarna och gör en positiv eller negativ vändning. På så sätt kan du ta reda på om du kan köpa ett hus med lån.

Handlings- och inteckningsprocess

Med godkännande av bostadslånet av banken genomförs handlingstransaktioner tillsammans med bankjuristen eller filialtjänstemannen. Det är nödvändigt att gå till fastighetsregistret för dessa transaktioner. Överlåtelse och inteckningstransaktioner relaterade till huset som ska köpas utförs i lagfartskontoret. I avsaknad av något bakslag från bankens advokat eller filialtjänsteman läggs pant i lagfarten. Efter denna process returneras banken och processen avslutas. Nödvändig betalning sker till säljaren av huset.

Dokument som krävs när du går till fastighetsregistret

Det finns några nödvändiga dokument för handlingstransaktioner. När du vill boka tid hos lagfartskontoret och göra handlingarna måste du först upprätta dessa handlingar. De aktuella dokumenten är följande.

* En kopia av ID-kort och ID

* Kvitto betalat för tidigare skulder med skrivelsen om ingen skatteskuld som erhållits från kommunen

* Original eller fotokopia av den tidigare fakturan måste tillhandahållas för köp och försäljning.

• Betalning av lagfartsavgifter och fastighetsskatt ska ske före lagfartstransaktionerna. Lagfartskostnader som ska betalas av köparen och säljaren i lika delar ska betalas före lagfarten.

* TCIP-obligatorisk jordbävningsförsäkring måste tecknas. Om det finns en befintlig DASK bör det kontrolleras om denna försäkring är i tid.

• Om handlingen ska göras med fullmakt krävs en attesterad fullmakt.

Bostadslånekostnader

Bostadslånekostnaderna beräknas enligt de räntor som bankerna bestämmer för bostads-, konsument- och fordonslån. Vi kan dock grovt säga att kostnaderna är följande.

Filavgift (lånefördelningsavgift): 5 promille av använt lånebelopp.

Värderingsavgift: 800 TL till 1 000 TL.

Fastighetspantavgift (inteckningsstiftelseavgift): 300 TL till 400 TL.

Bostadsförsäkring: Priset varierar beroende på provins, stadsdel, kvadratmeter, ålder och försäkringsbolag på huset.

Obligatorisk jordbävningsförsäkring (DASK)

Kredit tillgänglig

Fastighet till salu i Turkiet med bankkredit

1 Vardagsrum
1 sovrum
1 Bath & WC
72,5 m2
190 000