پنت هاوس 4 اتاق با یک دریا، کوه و قلعه دیدگاه های wonderfull در یک مجتمع زیبا. اموال به طور کامل با همه نوع از کالاهای سفید و شرایط هوا مبله. 3 حمام یکی از آنها است با جکوزی وجود دارد، 2 بالکن بزرگ وجود دارد. این یک ویژگی است که یک واحد از 36 آپارتمان در 3 Bloks در در 4 طبقه تقسیم شده است. در وسط منطقه استخر است. بیشتر صاحبان اروپایی ها. فقط٪ 25 از آنها foolwing دائمی ساکن در اینجا.

تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر!