تمام املاک طبقه بندی شده است

اخبار محلی

فرودگاه قاضی پاشا

اوت 9، من در آلانیا فرودگاه قاضی پاشا در بود. من می خواهم به بررسی من با شما به اشتراک. 1. ترکیه آلانیا فرودگاه قاضی پاشا در کوچکترین فرودگاه من تا کنون دیده 🙂 2. در حال پرواز از همه کشورها به فرودگاه قاضی پاشا وجود دارد است. از آلمان، روسیه، هلند و غیره 3. ورود و خروج در فرودگاه قاضی پاشا است تنها از یک درب، باید آن را ...

بدون جنگ در ترکیه

برخی از روزنامه های خارجی در اروپا، آسیا یا ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است این است که جنگ در ترکیه وجود دارد. به عنوان یک شرکت در ترکیه، هیچ هیچ جنگ در ترکیه به مدیر روزنامه های ترکیه خواندن برای یادگیری واقعیت وجود دارد. وجود دارد نه جنگ در ترکیه.

×