تمام املاک طبقه بندی شده است

قاضی پاشا

فرودگاه قاضی پاشا

اوت 9، من در آلانیا فرودگاه قاضی پاشا در بود. من می خواهم به بررسی من با شما به اشتراک. 1. ترکیه آلانیا فرودگاه قاضی پاشا در کوچکترین فرودگاه من تا کنون دیده 🙂 2. در حال پرواز از همه کشورها به فرودگاه قاضی پاشا وجود دارد است. از آلمان، روسیه، هلند و غیره 3. ورود و خروج در فرودگاه قاضی پاشا است تنها از یک درب، باید آن را ...

واتساپ