25 اکتبر2020 آلانیا ساخل کلئوپاترا alanyarealestate.co.uk alanyarealestate.co.uk شنا در ساحل 35 درجه